Pohádky z lesa - Co si stromy šeptají

Několik ukázek ilustrací z knihy, která vyšla v nakladatelství GRADA v září 2022