Další ilustrace pro Centrum dopravního výzkumu

13.06.2018

Začínám pilně pracovat na dalších ilustracích pro Centrum dopravního výzkumu v.v.i. 

Tentokrát jde o obrázky k Metodice dopravní výchovy pro děti od 6-12 let, které budou sloužit jako výukový materiál. Jsem moc ráda, že se mohu opět podílet na přípravě těchto pro děti důležitých dokumentů.