Celiakie pro děti

Ilustrace do edukační brožury pro děti na bezlepkové dietě, kterou vydala Společnost pro bezlepkovou dietu v roce 2021