Besídky

Nabídka pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol a knihovny

Program vždy přizpůsobuji individuálně na základě vašich požadavků a věku malých posluchačů.

Jako vystudovaný knihovník se s radostí zúčastním i pasování dětí na čtenáře 📚

 

Děti při besídkách poznají jak práci ilustrátora, tak spisovatele. Zkusí si vymyslet svoji ilustraci, společně vymyslíme krátký pohádkový příběh, poznají hlavní hrdiny mých pohádek a poslechnou si vybranou ukázku z mých knih.

Na  konci dostane každé dítě drobný dárek. Škole (knihovně) věnuji výtisk vybrané knihy s věnováním.

Pokud by byl zájem, je možné koupit knihy za zvýhodněnou cenu pro všechny děti, do kterých jim s radostí namaluji věnování.

Pro jednotlivé ceny a více informací mě neváhejte kontaktovat.

S knihou o Peciválovi vozím i malého plyšového maskota :-)


Rezervace termínů na besedy je možná až od září 2022. Vhodné termíny pro besedy jsou úterky a čtvrtky.