Ukázka z Metodiky dopravní výchovy pro Centrum dopr. výzkumu_3